Lezing over begrazing met schapen

Stadsherder, Martin Oosthoek, is in 2007 in opdracht van Staatsbosbeheer begonnen met het laten begrazen van parken en bossen. Waar bos voorkomt, grazen schapen mooie zomen . Er ontstaan naadloze overgangen tussen gras, ruigte, struiken en bos. Kappen en snoeien kunnen grotendeels achterwege blijven. Hij werkt samen met Landschapsbeheer de Wassum, een bedrijf dat jarenlange ervaring heeft met begrazing door schaapskuddes.

In een diapresentaKe laat Martin Oosthoek zien wat er allemaal nodig is om met succes te laten begrazen en hij vertelt ook over zijn ervaringen waar het minder goed is gegaan.
Voor Natuurmonumenten beheert Martin de Belevenisboerderij Schieveen aan de noordkant van Rotterdam. Zie: www.maoosthoek.nl

Datum: 20 september 2022

Plaats: Buurtcentrum De Fluiter, Wiekslag 3, Capelle a/d IJssel. Tijd: 20 – 22 u. Toegang: €3, incl. koffie/ thee.