Lezing over de Grauwe kiekendief (online)

De KNNV afdeling Hoorn / West=Friesland organiseert een lezing over de Grauwe kiekendief.

Wij hebben Madeleine Postma van Grauwe kiekendief-Kenniscentrum Akkervogels (GKA) bereid gewonden om een lezing te verzorgen over deze mooie vogel.

Tijdens de lezing zal Madeleine Postma jullie meenemen op een reis met de kiekendieven het jaarrond. Met daarin de algemene kenmerken van de verschillende soorten kiekendieven. Om vervolgens meer op soort specifieke kenmerken in te gaan aan de hand van: Hoe leven ze? Wat eten ze? Hoe verloopt de voortplanting? Waar overwinteren ze? Waaruit bestaat de bescherming? Dit alles aangevuld met vele anekdotes uit de praktijk van jarenlange nestbescherming.

Kennis over een soort is de noodzakelijk basis om te komen tot een effectieve bescherming. Daarom ook aandacht voor het voortschrijdende inzichten en nieuwe vragen naar aanleiding van de resultaten verkregen uit jarenlang onderzoek gebaseerd op veldwerk gecombineerd met high-tech middelen.
Het verhaal startte in 1990 toen in een Oost-Groninger akker voor het eerst een nest van Grauwe kiekendieven werd beschermd in Nederland, waarvan toen nog maar enkele paartjes in ons land waren. Inmiddels broeden er jaarlijks gemiddeld 50 broedparen van deze elegante roofvogel in Nederland. Hoe kan dit?

Dit komt door jarenlang onderzoek doormiddel van basaal veldwerk, later gecombineerd met high-tech middelen zoals radiotelemetrie, satellietzenders en gps-loggers. Dit alles heeft een deel van de ‘geheimen’ van Grauwe kiekendieven onthuld. Zoals bijvoorbeeld prooikeuze, gebiedsgebruik in het broed- en winterseizoen, migratieroutes, overwinteringsgebieden of onverwachte slaapplaatsen. Onderzoek dat heeft geleid tot het ontwikkelen van een betere bescherming van deze soort en tot natuurmaatregelen in landbouwgebieden.

Het beschermen en onderzoek is niet alleen bij grauwe kiekendieven gebleven, ondertussen worden ook de op dit moment voor Nederland nog zeldzamere blauwe kiekendief en de algemener voorkomende bruine kiekendief meegenomen in het werk van GKA. Alle drie de soorten zijn in een relatief korte tijd gedwongen deels of helemaal over te schakelen van natuurlijke landschappen naar landbouwgebieden en zo tot akkervogels verworden, en als grondbroeders daarmee kwetsbaar voor en afhankelijk van menselijke activiteiten.

Deze lezing wordt gegeven via Zoom.
De link voor het volgen van de lezing kun je aanvragen bij: Jan-Pieter de Krijger, [email protected]