Lezing over “de wilde stad”

Geert Timmermans werkt als stadsecoloog bij de gemeente Amsterdam. Hij is de bedenker van de Amsterdamse ecologische structuur, houdt zich bezig met het opheffen van ecologische knelpunten in die structuur, maar ook met het ontwikkelen van plannen voor de natuurinclusieve stad.

In zijn vrije tijd schrijft hij boeken over de stadsnatuur zoals Haring in het IJ (1991), De Wilde Stad (2001) en het Amsterdamse Beestenboek (2017), maar ook de Eetbare Stad (2017) is mede van zijn hand. Verder is hij voor Ravon ringslangcoördinator (broeihopen) voor Groot-Amsterdam en trekker van KNNV/Ravon werkgroep Vissen, Amfibieën & Reptielen .

In zijn lezing gaat hij in op de rijke natuur van Amsterdam, waarom Amsterdam een grote biodiversiteit kent, wat het beleid daar in is en hoe natuur reageert op de kansen in de stad.
Aan de hand van een beeldpresentatie wordt dit toegelicht.