Lezing over rotganzen, door Wim Tijsen, in Den Helder

Zaterdag 22 oktober vindt deze lezing plaats in bezoekerscentrum “De Helderse Vallei”.
Adres: De Helderse Vallei 9-11, 1783 DA Den Helder.
Aanvang 13:30 uur.Coördinator: Tineke Broersen [email protected]

De Rotgans, speciaal de Wieringer Rotganzen, en het onderzoek in Taimyr, Siberië.

Wieringen en de Rotgans zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Als sinds mensenheugenis verschijnt deze vogelsoort op en rond Wieringen. Eerst vooral op het water rond de kustvlaktes van het voormalige eiland in de Zuiderzee. Sinds de aanleg van de Afsluitdijk verdween het stapelvoedsel van de vogel, het zeegras, en moesten ze van ‘erremoed wat aars’. Dat werd het gras binnendijks op Wieringen, tegenwoordig van oktober tot ver in mei. In Den Helder kun je ze 7 maanden van het jaar bewonderen in de Huisduinerpolder onder vuurtoren de Lange Jaap. De overige vijf maanden uit het leven van de Rotgans bestaan uit de 4.500 kilometer lange voor- en najaarstrek en het broeden en ruien in het hoge noorden van Siberië. Door de hoge jachtdruk vijftig jaar terug, stond de populatie op het randje van uitsterven. Inmiddels gaat het weer beter met deze kleinste ganzensoort, maar er zijn grenzen aan de groei. Die grenzen worden vooral bepaald in het arctische broedgebied. In 2006 was ik zo gelukkig om mee te kunnen als expeditielid van het rotganzenonderzoek van Alterra-Wageningen, o.l.v. Bart Ebbinge. In de presentatie wordt vóór de pauze een flinke uitstap gemaakt naar het langlopende onderzoek aan de Rotgans, en ook naar de steltlopers, op het Taimyr-schiereiland van Siberië en over het (natuur)leven in het koude hoge noorden aan de rand van de Karazee boven de poolcirkel.

Wat niet iedereen zal weten is dat er vijf soorten Rotganzen voorkomen op Wieringen. We kijken in de presentatie ook naar het moderne ringonderzoek wat er plaats vindt op Wieringen en wat dit aan inzichten opleverde. Evenals enkele resultaten van de wetenschappelijke expeditie op het Taimyr schiereiland. En hoeveel gras eet dit sociale dier eigenlijk per dag? Hoe tel je zo’n grote groep Rotganzen? Waarom broeden ze eigenlijk in Siberië en niet hier? Tipje van de sluier: Toch zijn de Rotganzen van Wieringen meestal honkvast, net als die andere Wieringers… Maar ze houden er interessante relaties op na, zoeken soms nog groenere weides op en zijn daarnaast ook nog eens kieskeurig. In oktober keren de eerste rotganzen altijd terug naar het Huisduinerpoldertje. De presentatie wordt gelardeerd met actuele film- en geluidsfragmenten.
In de pauze is er een prijsvraag; Hoeveel (rot)ganzen zitten er op een weiland?

In het dagelijks leven is Wim Tijsen nu onderzoeksassistent aan de grutto bij de Rijksuniversiteit Groningen (RuG) in het Grutto Landschapsproject, na bijna 25 jaar coördinator weidevogelbescherming in Noord-Holland te zijn geweest voor o.a. Landschap Noord-Holland. Zijn vrije tijd wordt al ruim 25 jaar besteedt aan o.a. onderzoek aan kleine zwanen, rotganzen, grutto’s, scholeksters en tureluurs, allemaal vogels van het boerenland. Als voormalige boerenzoon en ex-assistent accountant trok de natuur hem meer dan de boekhoudkundige cijfers, alleen zeggen de getallen in onderzoek hem nu vaak veel meer! Die bevlogenheid leidde tot enkele publicaties in wetenschappelijke- en natuurbladen. Waarbij het natuurleven op de grens van water en land hem vooral boeit en enthousiast maakt.