Lezing Vlinders in een veranderend klimaat

We kunnen er niet meer omheen, we hebben te maken met een sterke verandering in het klimaat. Dat wordt wel opwarming genoemd en dat is ook een van de dingen die speelt, maar klimaatverandering is veel meer. Vooral de extreme weersomstandigheden hebben grote gevolgen. De recente extreem warme en droge zomers maken dat extra duidelijk. De natuur heeft daar natuurlijk ook mee te maken en zal daarop moeten reageren. Dat geldt natuurlijk ook voor de vlinders. Het verschijnen van zuidelijke soorten in onze omgeving is daar maar een element van. Die invloed speelt op allerlei manieren, voor de hand liggend, maar ook heel ingewikkeld en paradoxaal. Zo hebben soorten te maken met verdrinking door verdroging en krijgen anderen het te koud door de opwarming.

Wil je hier meer over horen, kom dan naar de lezing ‘Vlinders in een veranderend klimaat’ door Kars Veling van De Vlinderstichting.

Kosten: € 5.

Meer informatie en kaarten op de site van DeDomijnen.