LIMP: Wieren en dieren in de getijdenzone.

LIMP staat voor Litoraal Inventarisatie en Monitoring Project.

Dit project is bedoeld om inzicht te verkrijgen in de trends en seizoenspatronen van karakteristieke soorten uit het litoraal (de zone tussen de eb- en vloedlijn) en om de verspreiding van deze soorten in kaart te brengen.

Nederland is een vlak en laag gelegen land. Ter bescherming zijn dijken en pieren aangelegd, waardoor het zand en slik van onze kust is aangevuld met kunstmatig hard substraat. Het nieuwe habitat werd al gauw gekoloniseerd door allerlei vastzittende organismen: zowel dieren als wieren. Door het getij krijg je verschillende zones, met bovenaan de dijk de organismen die goed tegen droogvallen kunnen en onderaan de organismen die langer water nodig hebben. Stenen keren is een goede manier om kennis te maken met het leven in de Oosterschelde (ook voor kinderen) en om je kennis te vergroten. Tijdens het stenen keren vindt je namelijk soorten die je tijdens het duiken kunt zien, maar ook soorten die uniek zijn voor de getijdenzone.

De Gekraagde vlokslak is bijvoorbeeld voor het eerst tijdens het stenen keren in Nederland gevonden.