Maandagexcursie: wandelen bij Amersfoort

Wandeling georganiseerd door KNNV Utrecht

We denken aan wandelen bij Bloeidaal en De Schammer, nieuwe natuurgebieden van het Utrechts Landschap.

Bloemrijke hooilanden, wuivende rietlanden, bruisende beken en zompige moeraslanden: zo zag de hele Gelderse Vallei er ooit uit. In De Schammer en Bloeidaal vindt u dit oude landschap weer terug. In 2011 en 2007 zijn de weilanden en akkers heringericht en sindsdien ontwikkelt de ruige natuur zich er snel. Meer informatie binnenkort op onze site.