Mitigeren met Vleermuiskasten

De Zoogdiervereniging organiseert de ééndaagse cursus ‘Mitigeren met vleermuiskasten 2022’ in het najaar van 2022 (Exacte datum nog niet bekend). De cursus wordt georganiseerd op Cultuur en Congrescentrum Antropia te Driebergen.

Vanaf de invoering van de wettelijk bescherming van vleermuizen in 1998 neemt de inzet van vleermuiskasten als vervangende verblijfplaats voor vleermuizen in hoog tempo toe. Tegelijkertijd neemt ook het aantal vragen over vleermuiskasten als beschermingsmaatregel toe: Welke type kasten kun je het beste inzetten voor welke soorten vleermuizen en voor welke functies (zomer-kraam-paar-winterverblijfplaats)? Waar kun je die kasten dan het beste plaatsen? Hoe goed werken vleermuiskasten eigenlijk als beschermingsmaatregel?. En wat kun je doen als vleermuiskasten niet de aangewezen oplossing zijn?

In deze cursus leert vleermuizenexpert Erik Korsten je de ecologie van verblijfplaatsen van vleermuizen te begrijpen. Je krijgt inzicht in hoe vleermuiskasten als vervangende verblijfplaats voor vleermuizen ingezet kunnen worden, maar ook in welke situaties dat niet kan. Daarbij komen zowel externe kasten, als inbouwkasten en andere verblijfplaatsvoorzieningen aan bod. De cursus is ook bruikbaar om meer inzicht te krijgen in de mogelijkheden van vleermuiskasten voor Natuurinclusief Bouwen.