Monitoringproject Onderwater Oever (MOO)

Het Monitoringproject Onderwater Oever (MOO) is gestart in 1994 en heeft tot doel veranderingen in het onderwaterleven te signaleren. Sindsdien doen vele sportduikers mee aan het project.

Wie aan het MOO  meedoet, draagt bij aan het opbouwen van kennis over de onderwater natuur. Die kennis kan door de overheid worden gebruikt om de natuur beter te beheren en te beschermen. Maar door mee te doen aan het MOO draag je ook bij aan de opbouw van kennis over de relaties tussen diersoorten, over wanneer dieren zich voort planten, de invloed van klimaat op populaties van soorten. De MOO-methode is systematisch, maar zeker niet moeilijk. Het MOO maakt het duiken veel interessanter.

Als je meer wilt weten over het MOO of als je mee wil doen, dan ben je van harte welkom als MOO-waarnemer. Stuur een mail naar [email protected] voor vragen of om een afspraak te maken om met een ervaren MOO-waarnemer mee te duiken.