Mossenexcursie Twijzelermieden

Bij het dorp Buitenpost in Friesland ligt een ‘natuurparel’, de Twijzelermieden.

Onder leiding van boswachter Jakob Hanenburg en Harry Waltje bekijken we dit gevarieerde gebied, dat onder andere bestaat uit hooilanden, broekbos en moeras. De laatste jaren is hier veel werk verzet om de aanwezige natuurwaarden te versterken; een aantal percelen is geplagd op klei, zand (keileem) en veen.

Download als opwarmertje alvast het artikel in Twirre over de flora van dit gebied. Start om 10.00 uur. Parkeren bij de kruising Miedwei/Sânsleat ten zuiden van het dorp Twijzel.

Aanmelden verplicht.

De BLWG organiseert excursies, weekends en bijeenkomsten voor leden en geïnteresseerden. Hieronder staan alle geplande activiteiten. Bij veel excursies staat vermeld dat ze ook geschikt zijn voor beginners: ook niet-leden van de BLWG en KNNV zijn dan van harte welkom. Kom je voor het eerst mee, denk dan aan de juiste kleding en schoeisel voor een buitenactiviteit, een lunchpakket en een loep om de mossen of korstmossen goed te kunnen bekijken. Excursies duren gewoonlijk tot 15:00 uur. Aan de activiteiten zijn geen kosten verbonden, tenzij anders vermeld staat. Opgave is gewenst.