Najaars Vleermuistuintelling

In veel Nederlandse tuinen zijn regelmatig vliegende vleermuizen te zien. Dat kan je zelf ontdekken op 29 en 30 augustus tijdens de Nationale Vleermuistuintelling. Tijdens dit weekend roept de Zoogdiervereniging iedereen op om waarnemingen van vleermuizen in de tuin door te geven. Met dit weekend willen we de aanwezigheid van vleermuizen in tuinen en de bebouwde omgeving onder de aandacht brengen en daarover zoveel mogelijk gegevens verzamelen.

Wat moet je doen?

Om mee te doe hoef je eigenlijk maar één ding te doen: vanaf zonsondergang in de tuin gaan zitten en tot het donker is kijken of je in of boven je tuin vliegende vleermuizen ziet. Waarnemingen kan je op 29 en 30 augustus doorgeven via de Jaarrond Tuintelling.

Waarom vleermuizen tellen?

Vleermuizen zijn goede indicatoren voor een duurzame, natuurinclusieve omgeving. Vooral daar waar mensen in hun eigen omgeving genoeg ruimte laten voor natuurlijk groen, waterrijke natuur en een donkere nacht, komen veel vleermuizen voor. Wij, en jij vast ook, zijn daarom heel erg benieuwd of vleermuizen ook bij jou in de tuin rondvliegen.