Nationale Bijentelling

Tuinhommel

Kom ook in actie voor de wilde bij en help de bij te beschermen.

Meedoen is makkelijk, ook als je niet zoveel van bijen weet. We nemen je op deze site stap voor stap mee bij het herkennen van de 20 bijensoorten die je 18 en 19 april in je tuin kunt tegenkomen.

Wat vliegt er in jouw achtertuin?
De helft van de ruim 360 bijensoorten in Nederland is bedreigd. Niet alleen voor bijen, maar ook voor ons heeft dit gevolgen. Bijen zorgen namelijk voor de bestuiving van 80% van onze eetbare gewassen. Een gebrek aan voedsel- en nestgelegenheid is de grootste bedreiging voor de bij.

Waarom bijen tellen?
De resultaten van de telling worden opgeslagen in het landelijke databestand van bijen. Daarin wordt bijgehouden waar welke soorten voorkomen, informatie die belangrijk is voor het beschermen van bijen. Door de telling de komende jaren te herhalen, weten we welke soorten voor- of achteruit gaan in aantal. Zo krijgen we trends in bijenpopulaties in tuinen helder en kunnen we bijen beter beschermen.