Natuurinventarisatie in het Kootwijkerveld

In de omgeving van Stroe ligt een mooi atlasblok van 5 bij 5 km. Van dit gebied zijn betrekkelijk weinig recente gegevens bekend. Toch liggen in dit gebied interessante biotopen, zoals droge heide, stukjes stuifzand, schrale bermen, loof- en naaldbossen en de cultuurhistorisch zo belangrijke Houtbeek. Kortom voor plantenliefhebbers is hier van alles te ontdekken en te beleven.

Wij willen meedoen met de actie van Floron, ‘witte gebieden’ in kaart brengen. Daarvoor willen we in de loop van 2022 het gebied tenminste driemaal bezoeken, steeds gedurende ca. een halve dag. We gaan dat doen op 21 mei, 6 juli en 5 september en zoeken daarbij natuurlijk de meest interessante deelgebiedjes op.

Gaat u met ons mee? Je hoeft hiervoor zeker geen deskundige Houtbeek, te zijn, want in de praktijk blijkt dat je er met elkaar vaak toch wel uitkomt. Trouwens gewoon meegaan voor de gezelligheid en om weer wat bij te leren is ook goed.

Uitgebreide informatie kunt u vinden in het Linnaeusklokje.

Graag hier opgeven