Nieuwe Driemanspolder

De Nieuwe Driemanspolder ligt tussen de gemeenten Zoetermeer, Leidschendam-Voorburg en Den Haag. Het is een piekberging, natuur- en recreatiegebied. Tot 2017 was dit nog een agrarische polder. Daarna is het volledig op de schop gegaan. Het is een waterrijk gebied geworden met slikranden waar veel watervogels en steltlopers op afkomen. Er worden regelmatig patrijzen gezien. Er broeden Geoorde futen en Rosse stekelstaarten