Nieuwsjaarswandeling Hollandse Delta

De traditionele nieuwjaarwandeling gaat dit jaar in het derde weekend van het jaar plaatsvinden. Het tweede weekend vindt de winterroofvogeltelling plaats. De wandeling start om 10.00 uur en duurt tot ongeveer 11.00 uur.

We hopen dat zoveel mogelijk mensen in de gelegenheid zijn om aan deze wandeling mee te doen. Het is een uitgelezen kans om vrienden en bekenden een gelukkig 2023 toe te wensen. Er wordt tevens van de gelegenheid gebruik gemaakt om naar bloeiende winterplanten te kijken.

Na afloop drinken we een kopje koffie of thee, vergezeld van zelfgebakken koek of taart. De voorzitter zal om circa 11.15 uur in het kort stilstaan bij wat 2022 ons heeft gebracht en vooruitblikken op wat ons in het nieuwe jaar te wachten staat.

Piet Mout zal vanaf 11.30 uur een korte introductie verzorgen over het NatuurNetwerk Voorne-Putten. Dit NNVP wordt binnenkort gelanceerd en heeft de interesse gewekt van de provincie Zuid-Holland. De provincie wil het plan betrekken bij de (stikstof-) besprekingen over de toekomst van Voorne-Putten. Deze gesprekken zullen de komende maanden met tal van belangenorganisaties en overheden worden gevoerd. De NHD is daarvoor uitgenodigd. Het is de bedoeling dat minister van der Wal van natuur en stikstof in januari de eilanden zal bezoeken en ook over dit plan wordt bijgepraat. We horen graag wat de leden van het NNVP vinden.