Online bijeenkomst: Vergelijken van vegetatiekarteringen

Hoe gaat het met de natuur in Nederland, met name in Natura 2000-gebieden? Om hier een uitspraak over te kunnen doen worden op allerlei manieren gegevens verzameld – onder andere over de vegetatie. Zo worden er vegetatiekarteringen gemaakt die met elkaar vergeleken moeten worden om de ontwikkeling in kaart te brengen. Dit is een complex proces, waar diverse partijen en hulpmiddelen bij betrokken zijn.

Op donderdag 3 juni 2021 van 9.00 tot 12.00 uur organiseert BIJ12 een online bijeenkomst waarin we onder meer stilstaan bij de volgende onderwerpen:

  • Hoe verloopt het proces van inwinnen en verwerken van vegetatiegegevens?
  • Waarom zijn goede karteringen van belang?
  • Aan welke eisen moet een goede kartering voldoen?
  • Hoe worden karteringen vergeleken?
  • Welke hulpmiddelen zijn er voor het maken van een kartering?

Voor wie?
De bijeenkomst is specifiek voor provinciemedewerkers die betrokken zijn bij het project Lokaal Doelbereik, maar staat ook open voor andere geïnteresseerden.

Doel
Met de bijeenkomst willen we de kennis over vegetatiekarteringen en habitatkaarten bij medewerkers van provincies vergroten, zodat provincies uniforme keuzes maken in de opdrachtverlening voor het vergelijken van deze karteringen.

Aanmelden
U kunt zich aanmelden bij [email protected]. De link voor de bijeenkomst in Teams krijgt u daarna toegestuurd.