Overtuin Bisdom van Vliet

Het huis, nu het museum Bisdom van Vliet, werd in 1874 – 1877 gebouwd in opdracht van Marcellus Bisdom van Vliet (overleden 1877) op de plaats van een 18e -eeuwse voorganger. De Overtuin Bisdom van Vliet was in het verleden onderdeel van het museum, maar is nu een op zichzelf staand Rijksmonument. In de afgelopen jaren is er veel achterstallig onderhoud ontstaan. Mogelijk door het gebrek aan kennis over het beheer van monumentaal groen en het ontbreken van voldoende financiële middelen de oorzaak van achterstallig onderhoud.  Voor de kenner is dit goed waar te nemen. Onderhoud aan bomen die een gevaar opleveren voor de bezoeker of schade die is ontstaan aan bomen als gevolg van bijvoorbeeld een storm is keurig verholpen. Maar grote ingrepen in het bomenbestand zijn niet uitgevoerd. Verder is veel van de sierbeplanting verdwenen De stichting werkt er hard aan om de Overtuin terug te brengen in de oorspronkelijke staat.

Natuurvriendelijke oevers in de Overtuin

Natuurvriendelijker oevers was een wens van de Overtuin. De bovenste beschoeiingsplank is weggehaald bij de watergangen en de oevers zijn afgevlakt. Hiervoor hebben de vrijwilligers samengewerkt met een aannemer die het machinale werk heeft uitgevoerd. Daarna  zijn de oevers ingezaaid met gras.

Verfraaiien van de aansluiting

Met een andere voucher is de aansluiting tussen de Overtuin en verzorgingshuis ‘de Liezeborgh’ aangepakt. Het gebouw uit de jaren ’80 verstoorde het beeld richting tuin. Met de uitvoering van een beplantingsplan, waarbij onder andere 750 Prunus Laurus Herbergii zijn aangeplant, is het aanzien enorm verfraaid. Ook bij dit project hebben de vrijwilligers samengewerkt met experts voor een optimaal resultaat.