Plantenexcursie in het dassen compensatiegebied Heumen-Noord

Excursie o.l.v. Jef Gielen bij het sluiscomplex bij Heumen dat enige jaren geleden is aangelegd en ingericht. Door de accidentatie en het beheer zijn gradiënten in vochtigheid en voedselrijkdom ontstaan die hun eigen vegetatietypen hebben opgeleverd. Op het terrein wordt geëxperimenteerd met begrazing door runderen en verschillende beheermethoden voor de heggen.

Doelgroep: volwassenen, aanmelding gewenst bij Ronald Jansen [[email protected], 06-11703904]