Roderveld

Het Roderveld grenst aan landgoed Het Everloo. In het Roderveld loopt u langs natte heide en door gevarieerde bossen met loof- en naaldbomen.
Onder de bomen ontdekt u Witte klaverzuring, Heksenkruid en verschillende varens.
In de natte heide groeien Moeraswolfsklauw en Zonnedauw. Na een opknapbeurt zijn ook Kleine zonnedauw en Ondergedoken moerasscherm teruggekeerd.
Vroeger plantten houthakkers in de bossen van het Roderveld snelgroeiende naaldbomen als Fijnspar, Douglasspar en Lariks.
Natuurmonumenten verwijderde een gedeelte van die naaldbomen zodat het aantal jonge loofbomen als Eik, Beuk en Lijsterbes weer kan toenemen. Loofbomen laten zonlicht door zodat op de open plekken onder de bomen bloeiende planten kunnen groeien waar insecten en vlinders van profiteren.

Tijdens de selectieve kap ontzien de boswachters bomen waar roofvogels of vleermuizen gebruik van maken. Natuurlijk bosbeheer betekent ook dat dood hout blijft liggen, zodat er paddenstoelen, mossen en planten op kunnen groeien. Omgevallen dode bomen zijn geschikte nestplaatsen voor vleermuizen en vogels.
De Bosuil en Zwarte specht hebben de bossen van het Roderveld al weten te vinden. Vuurgoudhaantje, Tjiftjaf en Fitis kunt u er tijdens een voorjaarswandeling horen. In de poelen leven Boomkikker en Kamsalamander.

Opgave is verplicht.