Sprinkhanen en libellen excursie

Om zo veel mogelijk soorten te vinden, worden het hele jaar excursies gegeven. Hierbij maken wij onderscheid tussen publieksexcursies (voor beginners) en specialistische excursies (voor de gevorderde waarnemers). Bij specialistische excursies ligt dan de nadruk op samen veel soorten ontdekken en documenteren en bij lastige gevallen kennis delen. Hoewel de focus van een excursie een bepaalde soortgroep zal zijn, worden alle andere interessante soorten meegenomen. Het is bij elke excursie de bedoeling dat alle waargenomen soorten worden vastgelegd (en gedocumenteerd) in waarneming.nl, omdat hier de voortgang van het aantal waargenomen soorten in 2022 wordt bijgehouden. In de winterperiode zal vooral gekeken worden naar mossen, korstmossen, wintervogels en paddenstoelen. Zodra het voorjaar in zicht komt, zullen er meer excursies komen over planten en insecten. Wil je graag zelf een excursie organiseren en een gebied betreden dat niet vrij toegankelijk is? Neem dan contact met ons op.

Opgeven voor de excursies is noodzakelijk. Zo kunnen we een inschatting maken van het aantal bezoekers (i.v.m. Corona). Per mail krijg je enkele dagen van tevoren de precieze tijd en locatie doorgegeven. Ook kunnen we je op deze manier bericht sturen wanneer een excursie door weersomstandigheden niet doorgaat.

Excursieleider: Peter Hoppenbrouwers
Soortgroep: Sprinkhanen en libellen
Deelgebied: Millingerwaard
Doelgroep: Algemene natuurliefhebbers
Beschrijving:  In de Millingerwaard gaan we op het voormalige steenfabriekterrein op zoek naar blauwvleugel- en kiezelsprinkhaan, weidesprinkhaan op de oeverwal, sabelsprinkhaandoder en rupsen van teunisbloempijlstaart op het Millingerduin. De excursie start om 10:30 ter hoogte van Duffeltdijk 7 (let op, niet bij de kerk!). Opgeven kan via [email protected]