Symposium ‘Naar een biodivers agrarisch landschap’

Zoogdiervereniging, Stichting Bargerveen, Sovon Vogelonderzoek Nederland, RAVON en FLORON nodigen u van harte uit voor het eerste digitale Natuurplaza symposium op woensdagmiddag 17 juni.

Programma

13.00: Opening door Piet Bergers (Zoogdiervereniging)
13.05: Maurice La Haye (Zoogdiervereniging) Limburg biedt volop kansen en mogelijkheden voor de hamster!
13.40: Ruud Foppen (Radboud Universiteit) Bijzondere natuurkwaliteit in het boerenland: idee-fixe en utopie.
14.10: Harm Kossen (Natuurrijk Limburg) Een wenkend perspectief voor natuurinclusieve landbouw: niet alleen voor de boer.
14.40: Virtueel naborrelen

Door de Covid-19 pandemie is ons aller leven ingrijpend veranderd. Dit heeft gevolgen voor ons allen. Bijeenkomsten zoals dit Natuurplaza symposium kunnen niet meer plaatsvinden zoals we dat gewend waren. Daarom zal dit het eerste digitale Natuurplaza symposium worden.

Het symposium zal via Zoom plaatsvinden. Indien u wenst deel te nemen aan dit interactieve symposium, wordt u verzocht zich aan te melden via [email protected] voor maandag 15 juni 12.00 uur o.v.v. NP-symposium 2020. U krijgt dan een email met nadere informatie over hoe u aan dit symposium kunt deelnemen. Het aantal beschikbare plaatsen is groot, maar niet onbeperkt. Deelname is op volgorde van aanmelding.