Symposium Scholekster

Waarom gaat de Scholekster in aantallen achteruit? En kunnen we dit tij nog keren? Wat zijn de cumulatieve effecten van de menselijke activiteiten in de broed- en overwinteringsgebieden? In het onderzoek Cumulative Human Impact on biRd Populations (CHIRP) is onderzoek gedaan naar deze vragen.

Begin 2022 is CHIRP afgesloten. In dit symposium kijken we terug naar de resultaten van het onderzoek en wat dit betekent voor de bescherming van de Scholekster. Het symposium wordt georganiseerd door Sovon Vogelonderzoek en Vogelbescherming Nederland samen en met medewerking van de andere bij CHIRP betrokken organisaties.

Programma
Het symposium vindt plaats in congrescentrum De Reehorst in Ede op zaterdag 29 oktober 2022 van 10.00 tot 16.00 uur.

 • 9:30-10:00: Inloop met koffie
 • 10:00-10:10: Introductie CHIRP – Hans de Kroon
 • 10:10-10:45: Het begin van het einde: draagkrachtverlies in de overwinteringsgebieden door schelpdiervisserij, invasieve exoten, Deltawerken en zeespiegelstijging en de vele andere problemen van onze nationale pechvogel – Bruno Ens & Manon Tentij
 • 10:45-11:15: Koffie/thee
 • 11:15-11:45: Effect zeespiegelstijging en bodemdaling op broedsucces kwelderbroedvogels – Martijn van de Pol
 • 11:45-12:15: Verstoring van overwinterende Scholeksters door vliegtuigen: energetische kosten, cumulatie en populatie-gevolgen – Henk-Jan van der Kolk & Karen Krijgsveld
 • 12:15-13:30: Lunch
 • 13:30-14:00: Waarom is het broedsucces in agrarisch gebied tegenwoordig zo laag en is er ook nog een effect van de conditie waarin de vogels het overwinteringsgebied verlaten? – Magali Frauendorf
 • 14:00-14:30: Waarom zijn stadse Scholeksters vaak wel succesvol en kan dit succes nog verbeterd worden? – Bert Dijkstra & Rafael Martig
 • 14:30-15:00: Koffie/thee (voor de liefhebbers vertoning van de film “GrijsGroen” van Firma Film over polder- en stadnatuur aan de rand van Rotterdam met een hoofdrol voor dakbroedende Scholeksters)
 • 15:00-15:30: Nieuw populatiemodel voor de Scholeksters in Nederland: wat lijkt de meest effectieve manier om de neergaande trend te keren? – Andy Allen & Eelke Jongejans
 • 15:30-15:45: Slotconclusies – Ruud Foppen
 • 15:45-16:00: Het jaar van de Scholekster in 2008 – 15 jaar later – Sjoerd Duijns & Nico Korporaal
 • 16:00-17:00: Borrel

Voor wie
Het symposium is bedoeld voor iedereen die professioneel of vrijwillig actief is in het onderzoek aan en de bescherming van de scholekster, zoals vrijwillige ringers, ringaflezers en weidevogelbeschermers, betrokken stadsbewoners, onderzoekers en medewerkers van natuurbeherende organisaties, bedrijven en overheden. Kortom, 29 oktober is hét moment om andere Scholeksterbetrokkenen te ontmoeten en je kennis over deze bijzondere soort te verdiepen.

Deelname
Deelname aan het symposium is gratis en inclusief vegetarische lunch en drankje na afloop. Wel vragen we je om aan te melden via onderstaand formulier. Hier kun je ook eventuele dieetwensen doorgeven. Aanmelden kan tot 21 oktober 2022.

We vragen je bij de aanmelding zo mogelijk ook twee vragen over de Scholekster in te vullen. De verzamelde antwoorden komen terug op het symposium.