Visexcursie Polder Westzaan

Gemeenschappelijke activiteit Ravon en KNNV.
Polder Westzaan is grotendeels in beheer van Staatsbosbeheer en is een Natura 2000-gebied, mede aangemeld voor soorten als bittervoorn en kleine modderkruiper. De huidige kennis over het voorkomen van deze vissoorten is beperkt. Deze dag willen we dan ook met schepnet een bijdrage leveren aan de actualisatie van het voorkomen van deze soorten. De tellingen worden ook gebruikt binnen het NEM Meetprogramma Zoetwatervissen. Langs fiets- en wandelpaden gaan we sloten bemonsteren en laten ons verrassen wat we tegen komen.
Meenemen: schepnet, (eventueel) waadpak & lunch
Aanmelden: verplicht bij Geert Timmermans. Max 20 deelnemers.