Vogeltrekdag vanaf de Meierijbaan

Als de zomer op zijn einde loopt en het gure najaar weer begint, gaan veel vogelsoorten door voedselgebrek op weg naar zuidelijke oorden. De ene soort gaat tot aan Zuid-Afrika zoals de ooievaar en de boerenzwaluw, andere soorten zoals vinken en lijsterachtigen vertrekken naar het zuiden van Europa of Noord-Afrika. Met name in oktober passeren velen hiervan ons land. Vooral langs de kust, maar ook in het binnenland zijn grote groepen trekvogels te zien. Ieder jaar telt de vogelwerkgroep enkele dagen de aantallen vogels die hier passeren. In de morgen zijn dat hoofdzakelijk vinken, veldleeuweriken en aalscholvers. Later op de dag, vooral bij mooi warm weer, gaan de roofvogels op trek. Leden van de KNNV-vogelwerkgroep zijn de gehele dag op de brug over het Wilhelminakanaal aanwezig voor zo’n telling. Je bent hierbij van harte welkom om dit fascinerende schouwspel mee te maken. Vooral de eerste uren in de ochtend geeft de grootste concentratie aan vogels.

Voor informatie kun je contact opnemen met Ben Akkermans.