Wadden watervogeltelling

Er zijn ontzettend veel monitoringsprojecten waarbij gekeken wordt hoe het gaat met één of meerdere soorten. Zo kan je mee doen met een tuintelling, zoals de tuinvogeltelling of de tuinvlindertelling, maar ook een wat moeilijkere telling zoals de watervogeltelling is een optie. Ben jij klaar voor een uitdaging, weet je al redelijk wat over vogels of wil je dat leren, en wil je graag je handen uit de mouwen steken voor de natuur? Dan is deze activiteit misschien wel wat voor jou.

Elke maand coördineert SOVON landelijke watervogeltellingen. Daarbij zijn er twee verschillende soorten tellingen. De eerste is de maandelijkse telling van alle watervogels in Monitoringsgebieden. Dit zijn voor watervogels belangrijke waterrijke gebieden. De tweede is de maandelijkse telling van ganzen en zwanen op pleisterplaatsen. Dit zijn plaatsen langs de trekroute waar de ganzen en zwanen even kunnen uitrusten en foerageren. Het doel van een watervogeltelling is het vastleggen van aantallen en verspreiding van watervogels gedurende het seizoen. Door maandelijks te tellen, wordt van iedere soort het piekmoment meegenomen en kan de ontwikkeling over het hele jaar worden vastgelegd.

Je kan verschillende soorten watervogels tellen. Bij een telling in een monitoringsgebied worden alle soorten watervogels geteld. Ook de ontsnapte of losgelaten en vrij levende sier- of parkvogels tellen mee. Daarnaast worden ook een aantal soorten geteld die aan water gebonden zijn, zoals visarend en ijsvogel. Bij een telling op een pleisterplaats worden alle soorten ganzen en zwanen geteld.

Bij deze activiteit gaat het om een speciale Wadden watervogeltelling.

Goed om te weten:
 • Enige kennis en ervaring met het tellen van watervogels is handig.
 • Telperiode Monitoringgebieden: september-april
 • Telperiode ganzen en zwanen: september-april, met aparte telling in mei voor Brandgans en Rotgans
 • Monitoringgebieden: alle wateren afzoeken (inclusief stedelijk gebied)
 • Ganzen en zwanen: alle geschikte gebieden afzoeken
 • Alle foeragerende of rustende watervogels of ganzen/zwanen tellen
 • Overvliegende vogels buiten beschouwing laten, tenzij ze uit het telgebied komen of in het telgebied landen
 • Voor het tellen van watervogels geldt een inventarisatieprotocol.
 • Er is een algemene handleiding voor de werkwijze.

Voor het Waddengebied geldt een aparte strategie:

 • Tellen op internationaal afgesproken datum (soms iets afwijkend van rest van het land)
 • Rond tijdstip van hoogwater
 • Watervogels op hoogwatervluchtplaats tellen
 • De grote open wateren van IJsselmeergebied en Deltagebied worden door professionals geteld.

Wil je ook meedoen met de watervogeltellingen in het binnenland, maar ben je bang dat je (nog) niet genoeg kennis hebt. SOVON biedt een online workshop aan over hoe je mee kan doen met dit project. Of volg een cursus.

Organisator: SOVON
Foto: CanvaPro