Wandeling door het Quirijnstokpark

Activiteit van KNNV Tilburg

Het Quirijnstokpark is gelegen aan de Sweelincklaan in Tilburg Noord. Eind jaren 70 is dit wijkpark aangelegd. Er moest een landschappelijk park komen als buffer tussen de woonwijk Tilburg Noord en industrieterrein Loven. Het park is aangelegd op puinresten van de Noordhoekkerk en textielfabrieken, daardoor is het park lichtglooiend. In het park ligt een speels slingerende vijver. Een deel van de vijver heeft natuurlijke begroeiing met inheemse beplanting die aantrekkelijk zijn voor insecten, amfibieën en watervogels. Langs de oostkant zijn bomen en struiken geplant om zo geen zicht meer te hebben op het industrie-terrein Loven. Een kleine greep uit het grote aantal inlandse  boomsoorten dat er voorkomt: berk, beuk, eik, wilg en zwarte els. Natuurlijk zijn er ook exoten geplant zoals o.a. de Chinese slangenschorsesdoorn en de moerascipres. Er zijn ook een aantal bloemenweides aangelegd die extensief beheerd worden.