Wandeling Kortenhoeff

Gids: Marike de Haan

Info:
Het gebied Kortenhoeff is ongeveer 100 ha groot en is vanaf 1980 in beheer bij Staatsbosbeheer. Kortenhoeff maakt deel uit van de Brabantse Wal en kent een grote variatie aan terreintypen, waaronder beboste delen met stuifduinen en natte heide met vennen. Het ligt binnen de begrenzing van Natura 2000 gebieden en maakt deel uit van het Grenspark Kalmthoutse Heide. Al in 1982 werden hier IJslandse pony’s ingezet als grote grazers.  De laatste jaren wordt de begrazing uitgevoerd door een kudde schapen met herder en soms ook zonder herder binnen een tijdelijk raster. Staatsbosbeheer heeft in 1995 en in 2005 veel bomen gekapt, vooral fijnsparren, Corsicaanse dennen en populieren.
Verder zijn vennen hersteld en in 2007 werd het Akkerenven weer uitgegraven wat in de jaren 60 van de vorige eeuw was gedempt.
De natuurwaarden van Kortenhoeff zijn hoog door het voorkomen van onder meer zeldzame plantensoorten, bijzondere vogelsoorten en zeldzame amfibieën.

Het wordt een mooie nazomerse wandeling.