Wandelroute Archeologie (2,4 km)

Wandeling langs sporen uit het verleden in het Sleenerzand. De hond mag loslopend mee, mits onder appel. Op een klein deel van de route de hond aangelijnd dient te worden i.v.m. begrazing.

Papeloze Kerk en Galgenberg
In Sleenerzand zijn veel sporen uit het verleden te vinden. In het noordelijke deel van de boswachterij zijn nog gletsjerkuilen te zien. In het zuidelijke deel liggen grafheuvels, hunebed D49 Papeloze Kerk en Celtic Fields. Dit zijn restanten van akkercomplexen uit de IJzertijd.

Zeer bijzonder is de Galgenberg. In deze grafheuvel werd bijna 3.500 jaar geleden de hoofdman van het Sleenerzand begraven. Hij kreeg zijn gouden oorsieraden, bronzen bijl en pijlen mee. Rondom de grafheuvel werd een palenkrans opgericht. Dit was een teken dat de doden met rust moesten worden gelaten. In 1996 is de krans gereconstrueerd.