Wandelroute Marumerlage (1,5km)

Wandelroute Marumerlage loodst je langs de mooiste plekken van een opnieuw aangelegd beekdal. Vogelaars kunnen hier hun hart ophalen. In de winter staat het gebied onder water en in de zomer komt het voor een groot deel droog te liggen. ‘s Winters is het een foerageer- en slaapplaats voor talloze ganzen. ‘s Zomers is het voor weidevogels een broedplaats. De route loopt ook langs een vogelkijkhut.

Je vindt het startpunt bij de parkeerplaats van Staatsbosbeheer. Je komt daar via de inrit rechts naast het bedrijf aan Transportweg 22 te Marum.