Wandelroute Moksloot (20 km)

Wandelroute door Nationaal Park Duinen van Texel. Struin langs de Moksloot, het water dat stekelbaarsjes gebruiken om vanuit zee de duinplassen te bereiken. En de route gaat ook langs een restant van de Batterij Den Hoorn: een voormalige meetpost en uitkijkpunt op het Loodsmansduin.

Batterij Den Hoorn
Links en rechts verspreid over de Texelse kustlijn zie je ze liggen: bunkers en meetposten uit de Tweede Wereldoorlog. Voor de verdediging van Nederland werd voor het begin van WO II op strategische plaatsen een verdedigingsbolwerk aangelegd. Voormalig kustbatterij Den Hoorn in de duinen van Texel is daar onderdeel van. Hij werd gebouwd om een aanval vanuit zee op de marinehaven van Den Helder tegen te gaan.

Het bunkercomplex werd aangelegd in 1938-1939 en was onderdeel van de Stelling van Den Helder. Het bestaat uit drie verspreid liggende onderdelen: een commandobunker op het Loodsmanduin, 3 geschutsbunkers met voorraadkamers bij de Bollekamer en in de duinen ten zuidwesten daarvan een aantal meetposten waar er maar één van over is gebleven.