Wandelroute Natuurroute Loetbos (1,6 km)

Wandelroute door het Loetbos, dat wordt doorsneden door het eeuwenoude veenriviertje ‘de Loet’. Het bos heeft echt de sfeer van een natuurlijk polderbos met alle kenmerken die daarbij horen: houtkaden, slagenlandschappen, veenputten en elzenbossen wisselen elkaar af. Vele planten- en diergroepen die kenmerkend zijn voor poldernatuur voelen zich hier thuis. Denk aan plantenrijke graslanden, sloten en oevers waar waterviolier, orchideeën en zeggesoorten talrijk zijn. Inmiddels leven er ook reeën, vossen, marterachtigen en vele soorten vogels. De lepelaars, uilen, grote zilverreigers en bosvogels als matkop, nachtegaal en grasmus zijn hier voorbeelden van.