Wandelroute Oeffelter Meent (6,7 km)

Ontdek met deze wandeling de Oeffelter Meent, met graslanden en rivierduinen van zand en grind. Deze wandelroute loodst je ook langs eeuwenoude percelen, gescheiden door de typische Maasheggen.
Let op: bij hoogwater is deze route niet begaanbaar.

Horeca
Bij het startpunt van de route ligtĀ restaurant Het Veerhuis.

Oeffelter Meent
Dit gebied ontleent zijn naam aan de destijds gemeenschappelijke graslanden. Al vanaf de Middeleeuwen planten boeren hier heggen om hun kleine percelen. Prikkeldraad bestond toen nog niet, dus vlochten ze lange takken, meestal van de meidoorn, horizontaal door de heg. Hierdoor ontstonden ondoordringbare heggen voor vee. Op veel plaatsen is deze traditie hier weer in ere hersteld. In de zomer houden paarden en runderen de begroeiing kort. Op de kale plekken ontkiemen zaden van klein tasjeskruid, lathyruswikke, draadklaver en kruisdistel.

Deze route kun je combineren met de wandelroute Sint Agatharoute, zodat het in totaal 8 tot 9 kilometer wordt.