Wandelroute Peelven (6,3 km)

Wandelroute door boswachterij Sint Anthonis met beukenbossen, heide en cultuurhistorie. Je start bij het Peelven, waar de route naar vernoemd is. Dit is een door bos omringd heidegebied met voornamelijk vochtige heidevegetaties, waaronder dopheide, bruine snavelbies en kleine zonnedauw. In het midden van het voormalige ven blijft het vrijwel permanent vochtig; ideale omstandigheden voor veenpluis. Dit plantje zorgt van juni tot en met augustus voor een prachtig fenomeen. De bloemen lijken op spierwitte pluisjes of katoen, waardoor het Peelven over de hele oppervlakte bedekt wordt met een laag wuivend wit pluis. Elke afslag van de route brengt weer nieuwe ontdekkingen. En wellicht, als je heel stil loopt en goed om je heen kijkt, staat er onderweg een ree naar je te kijken of laat de das zich heel even zien.
Tip: deze route is in te korten tot 4 km.