Wandelroute Pettenpad (2,3km)

Wandeling over het Pettenpad in Westerkwartier. Hier grensden ooit land en (Lauwers)zee aan elkaar, zoet water botste op zout en geulen en slenken sleten door de zandruggen als een warm mes door de boter. Het is daardoor een afwisselend landschap geworden, met poelen en petgaten, boomwallen en open weilanden. En de toegang tot dit breiwerk van natuur, emotie en geschiedenis is vrij.

Veenwinning Doezumermieden
De veenwinning in de Doezumermieden was extra zwaar omdat de zee hier ooit kleine laagjes klei heeft afgezet. Die zoute invloed zorgde er bovendien voor dat de turf van niet al te beste kwaliteit was. Tegenwoordig wordt in de Doezumermieden geen turf meer gewonnen en kan de natuur er grotendeels haar gang gaan. De open petgaten groeien langzaam weer dicht met platen. In een later stadium groeien er zelfs wilgen en elzen.

Horeca
Aan het startpunt van het Pettenpad ligt Theetuin Blotevoetenhof. Bezoek de theetuin voor koffie of thee met iets lekkers. Meer info? 0594-657080.

Flora en Fauna
De petgaten bieden onderdak aan tientallen plant- en diersoorten. Op de schrale legakkers is het in het voorjaar een grote bloemenzee. Soorten zoals de echte koekoeksbloem en de dotterbloem zorgen voor een bont kleurenpalet. In de met riet omzoomde rietkragen broeden vogelsoorten als roerdomp en rietzanger.