Wandelroute Tetjehorn (4,3km)

Aan het Schildmeer ligt Tetjehorn, een begin 2000 ingericht natuurgebied en het meest noordelijke deelgebied van ‘t Roegwold. Het is het grootste rietmoeras van Groningen en huisvest een veelvoud aan vogels, waaronder roerdomp, baardmannetje en porseleinhoen. De bruine kiekendief voelt zich in het rietmoeras thuis en zo nu en dan wordt hier zelfs de imposante zeearend gezien! Beleef het fantastische uitzicht vanaf uitkijktoren “Biesterwied” en volg de paarse paaltjesroute om te genieten met het hele gezin. Daarnaast zijn de archeologische en aardkundige waarden speciaal. Bij graafwerkzaamheden werden inversieruggen (natuurlijke verhogingen in de bodem) geaccentueerd. Aanwezige wierden zijn behouden en versterkt: ophogingen in het landschap waarop vroeger gewoond werd. In dit natuurgebied zijn ook foerageerplaatsen ingericht en hier worden wilde eenden en ganzen opgevangen om schade op landbouwpercelen in de omgeving zoveel mogelijk te voorkomen.
Je vindt een geïllustreerde wandel- en fietskaart van heel ’t Roegwold op de pagina toegankelijkheid van het gebied.