Webinar Wat groeit en bloeit daar in de berm

In de webinar ‘Wat groeit en bloeit daar in de berm’ gegeven door Nomi Havelaar van de Stichting Landschapsbeheer Gelderland leer je alles over wilde planten die groeien langs wegen en paden. Een wereld gaat voor je open als je de soortenrijkdom van de bermen gaat herkennen. Voorwaarde is natuurlijk wel dat de beheerder niet te vaak maait. Eyeopener is dat af en toe maaien juist soortenrijkdom vergroot! Kwetsbare soorten hebben baat bij een maaibeurt, dat voorkomt verruiging. Speciaal interessant voor vrijwilligers van Klompenpaden en Zwerfafvalbrigades.

Duur: 52 minuten