Winterwandeling landgoed Leyduin

Deze excursie is bedoeld om gezellig te wandelen waarbij we onderweg aandacht besteden aan de dingen die we tegenkomen en gebruik maken van de kennis die in de groep aanwezig is. Een ieder kan op deze wijze een aandeel hebben in de excursie. De wandeling duurt ongeveer twee uur.

We verzamelen om 8.30 uur bij gemeentehuis Lisse. Autokosten € 1,00 p.p. te betalen aan de chauffeur.
U kunt zich tot 25 januari opgeven bij Jan Plomp tel. 0252-516545 of email [email protected]. Wilt u daarbij opgeven of u zelf rijdt en eventueel anderen mee wilt nemen (in dat geval graag het aantal personen opgeven) of dat u liever met een ander mee wilt rijden?