Word weidewachter

Als weidewachter maak je, samen met boeren en natuurorganisaties, het verschil in de bescherming van onze boerenlandvogels zoals de kievit, scholekster, grutto, tureluur en slobeend. Help jij mee?

In Nederland hebben de boerenlandvogels het niet gemakkelijk. Door steeds intensiever landgebruik is het rustige insectenrijke boerenland waar grutto, kievit en tureluur zich thuisvoelen op veel plaatsen verdwenen. Maar de prachtige weidevogels met hun karakteristieke voorjaarsgeluid zijn kenmerkend voor het Hollandse polderland en willen we graag behouden.

Vrijwilligers, natuurorganisaties en boeren zetten zich in voor de bescherming van deze vogels in het agrarisch gebied. Bijvoorbeeld door het beschermen van nesten en het registreren van de vogels en hun broedsucces. Deze informatie helpt de boer bij de keuze voor aanpassingen in het beheer en het meten van de resultaten daarvan. De Groene Motor ondersteunt initiatieven die de bedreigde weidevogel beschermen.

Hoe kun je helpen?

Een aantal voorbeelden:

  • Invoeren en delen van metingen in de landelijke database
  • Geven van cursussen voor weidevogelvrijwilligers
  • Organiseren van overlegtafels
  • Bieden van kennis en netwerk voor vrijwilligers en provincie
  • Informeren van boeren en vrijwillige weidewachters
  • Werving van vrijwilligers
  • Analyseren van provinciale gegevens in relatie tot landelijke trends
  • Ondersteuning van activiteiten, zoals weidevogelsafari’s

Er zijn vele manieren om mee te helpen aan de bescherming en behoud van de boerenlandvogel in Zuid-Holland. Schrijf je in en we nemen contact op waar en hoe jij kan meehelpen.