Zomeravondwandeling natuur- en landschappentuin Zoetermeer

Beleef de Natuurtuin in de rust van de zomeravond of een mooie zondagmiddag. De zomer is inmiddels tot in alle hoeken van de Natuurtuin doorgedrongen. De uitbundige zomerbloeiers hebben de plaats van de voorjaarsbloemen ingenomen. De snelle groei van het riet geeft een besloten allure aan de toch al intieme verzameling landschappen. Witte schermbloemigen zoals de wilde peen en wellicht de eveneens witte “spirea” markeren de paden die wekelijks gemaaid moeten worden. De bloemdijken en het insectenveldje zijn een lust voor het oog. Deze vroege zomerbloeiers zijn alom aanwezig. Maar vooral de bloemdijken en het insectenveld zijn alle aandacht waard Wellicht zorgen de kikkers nog voor een serenade.

Nu de beperkende maatregelen wat versoepeld zijn, is na overleg met gemeente besloten de rondleidingen weer op te pakken. Om aan de voorschriften van afstand houden te kunnen voldoen wordt er in kleine groepen gewandeld. Daarvoor zullen er voldoende gidsen aanwezig zijn. De avondwandeling op 15 juli, start om 19.30 uur. Verzamelpunt bij de picknicktafel bij de plek waar het afgebrande Westpunt stond. De rondleidingen worden begeleid door deskundige gidsen.

Kinderen zijn meer dan welkom. Helaas is de wandeling niet echt geschikt voor rolstoelers en kinderwagens. Honden mogen vanwege kans op verstoring de Natuurtuin niet in. Ook niet als ze aangelijnd zijn. Deelname is gratis. Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.

Voor groepen en andere belangstellenden is ook op andere dagen een rondleiding aan te vragen. Hiervoor wordt een kleine bijdrage gevraagd. De Natuurtuin wordt grotendeels onderhouden door vrijwilligers. De werkzaamheden zijn tijdens de afgelopen maanden doorgegaan, waarbij uiteraard de veiligheidsmaatregelen nauwkeurig werden opgevolgd.

Voor informa­tie en aanmelding voor een groepswandeling en meehelpen met de werkzaamheden in de natuurtuin, neem contact op met [email protected].

Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen in de tuin dan kunt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief op www.vriendennatuurtuinzoetermeer.nl.