Een week in de wereld van de insecten

Een studieweek in de wereld van de insecten

Datum 1 juli t/m 7 juli 2023
Plaats Stayokay in Gorssel (Gelderland)
Informatie [email protected] o.v.v. studieweek Insecten

De dagen zijn gevuld met excursies in verschillende biotopen en instructies over verschillende vangmethoden. Verschillende groepen insecten komen voorbij en de eerste stappen bij het determineren worden gezet. Zie ook KNNV website.

Excursie de Heense slikken

Gids: Jack Huijps

Info:
Wist jij dat de wisenten één van de grootste levende dieren in Europa is? Op 5 februari zal gids Jack Huijps een excursie geven in de Slikken van de Heen waar wisenten voorkomen. Slikken van de Heen is een dynamisch gebied met veel afwisseling in flora, fauna en landschapstypes. Het gebied bestaat uit voormalige zandplaten, slikken en schorren. Door het afsluiten van de Philipsdam in 1987 zijn de gebieden drooggevallen en ontzilt. Hier is een halfopen landschap, waarin bosrijke delen en open gedeelten elkaar afwisselen. De variatie in het gebied wordt bevorderd door begrazing met grote grazers waaronder de wisenten waar naar op zoek zal worden gegaan. Naast wisenten bestaat ook de kans om andere grazers te zien zoals Konikpaarden en Rode Geuzen. Het gebied is nog steeds sterk in ontwikkeling. Ga je ook mee op zoek naar één van de grootste levende dieren in Europa?

Eerste zaterdag van de maand excursie naar de Prunje op Schouwen – Duiveland

Iedere eerste zaterdag van de maand hebben we een excursie van tien tot twaalf, tenzij anders vermeld. Soms sluiten we aan bij een werkgroep, maar steeds in overleg. Er wordt per keer aangegeven wat het excursiedoel is, dat kan specifiek op een dier- of plantengroep gericht zijn of juist heel ruim op allerlei groepen.

Info bij Johan Eckhardt:  [email protected]

Of op dag van excursie: 06 23643846

Korstmossen op de Schammer

Dit is een afwisselend natuur- en recreatiegebied van een jaar of 20 oud, met afgeplagde natuurontwikkelingspercelen, maar ook met weggetjes met oude laanbomen. Arie van den Bremer heeft er 60 soorten korstmos gevonden, waarvan hij ons een deel gaat laten zien. Verzamelen om 10.00 uur op de parkeerplaats bij Slot Zeist (Zinzendorflaan). Van daar rijden we met de auto in 20 minuten naar de parkeerplaats van de hockeyclub aan de Schammersteeg.

Excursie Planken Wambuis (Veluwe)

Het Planken Wambuis is een natuurgebied ten noordwesten van Arnhem. In de winter lukt het meestal wel om de Klapekster hier te zien te krijgen. Daarnaast zijn o.a. Blauwe Kiekendief en Raaf regelmatig te zien.

We beginnen onze wandeling vanaf de Harderwijkerweg 1, Otterlo (P van Natuurmonumenten).

Excursie de Vilt

We gaan een uitstapje maken naar De Vilt, een oude meanderboog van de Maas tussen Oeffelt en Beugen. Het gebied is uniek in Noord-Brabant omdat deze meander ongeveer 12.000 jaar geleden langs natuurlijke weg werd afgesneden van de rivier. De meeste meanders in Nederland zijn vaak kunstmatig aange- legd. Het gebied werd gevoed door regenwater en kwel. Op die manier ontstonden er moerassen en verveende het hele gebied. In het begin van de twintigste eeuw begon men met de turfwinning en werd de Moerbaan aangelegd, de baan waarover de moer (de turf) kon worden afgevoerd tot 1920, toen was de turf op. Op deze manier is de Grote Vilt ontstaan. De Kleine Vilt is pas in de twintigste eeuw ontstaan door kleiwinning voor een steenfabriek. Daaromheen ligt een kleinschalig agrarisch en boslandschap. We gaan genieten van het landschap en de winterwater- vogels op de plassen.

Voor excursie afspraken zie hier.

Tuinvogeltelling tuincomplexen Utrecht

Wandelend op de Pioniers in oktober kreeg een van de deelneemsters ineens het idee om een combinatie-excursie te doen bij de Pioniers en bij de Driehoek. Het leek ons leuk om dat te doen op de data van de tuinvogeltelling in de winter. We kozen voor zondag 29 januari.

Het idee is om op beide complexen rond te wandelen en om dan zowel een telling van een halfuur te doen in de Pionier als in de Driehoek, of meerdere tellingen als mensen zich wat verspreiden.

We zouden het willen combineren met de 3 parkenwandeling van 6 km die start bij de Pioniers. Deze voert langs de drie tuinenparken in Utrecht-Noordoost en een aantal interessante punten in de wijken Voordorp en Veemarkt. Veel aandacht is er voor de ecologische waarde van die punten; zij vormen verbindingsschakels met het nabije Nationaal Park de Utrechtse Heuvelrug.

We starten om 9.30 uur bij de Pioniers.

Opgave uiterlijk 27 januari 2023

Ochtendwandeling Hof Espelo

Een wandeling over Landgoed Hof Espelo is een wandeling over historische grond. Een landgoed dat maar liefst 800 jaar oud is en waar de vroegere Hofmeijer woonde: een man die namens de bisschop van Münster, de belastingen inde bij de boeren in de buurt.
Ook zijn restanten vanuit de Tweede Wereldoorlog te zien. De vliegtuigheuvels (splitter-boxen) zijn nog zichtbaar, dit is waar in de Tweede Wereldoorlog vliegtuigen verborgen gehouden werden.

Ben je bekend met de visvijver op het landgoed waar vroeger de vis werd gevangen? Of ’t Möske? Een prachtige plek waar de boeren vroeger water uit de beken haalden en over het land lieten bevloeien zodat er vruchtbare aarde ontstond.

Wij komen echter voor de natuur, en hiervan valt genoeg te genieten op landgoed Hof Espelo. Houtwallen, bronnetjes, kleine beekjes, pittoreske doorkijkjes en natuurlijk allerlei zeldzame dieren en planten. Maar of wij die bijzondere planten zullen zien,eind januari valt te bezien.

Als wij doorstappen willen wij een bezoek brengen aan het Sterrenbos. Een sterrenbos is een bos met paden die vanuit een middelpunt straalsgewijs naar de uiteinden lopen en daarmee een ster vormen. Zo’n bos werd gebruikt om in te jagen. Vanuit het midden had de jager goed zicht op het wild dat een pad overstak.

Wil jij erbij zijn? Zie hieronder voor de relevante informatie.

Neem aub je verrekijker mee

Datum: 29 januari 2023 Starttijd: 10.00 uur Eindtijd: 12.00 uur
Kosten: Vrienden van DMF/RMT  gratis; KNNV-leden: Gratis; Niet- leden €5,- Vrienden van DMF/RMT dienen hun lidmaatschapskaart mee te nemen. Startpunt: Weerseloseweg 259, 7522 PS Enschede
Telefoon (gedurende dag van de excursie): 06-25 43 00 75 Tijdens de excursie zullen de dan geldende Corona-maatregelen in acht worden genomen. Meer informatie: https://enschede.knnv.nl

Ondergrond: Dit zullen grotendeels onverharde paden zijn.

Jaarlijkse Midwinterwandeling met Ronald Sprokkereef

Ronald is een goede vogelaar en gaat met ons een lekkere wandeling maken door de Amsterdamse Waterleidingduinen waarbij zeker gelet wordt op de vogels die hier in de wintermaanden verblijven. De wandeling duurt ongeveer 3 uur (plusminus 10 km). Aanvang 9.30 uur. We verzamelen bij ingang Zandvoortselaan van de Amsterdamse Waterleidingduinen, te Zandvoort. Aanmelden verplicht bij Marja Koning

Mossen-excursie Voorland Stichtse brug

Het voorland is ontstaan toen er grond werd opgespoten voor de bouw van de brug. Het kalkrijke materiaal heeft voor een bijzondere vegetatie gezorgd met, zeker voor de regio, bijzondere mossen, zoals Preissia quadrata. Neem goede schoenen en een loep mee. Eerder afhaken mag. Aanmelden moet bij het emailadres hiernaast.