Veldwerkplaats Eendenkooien en Kooibedrijf: hoe houden we ze in de lucht?

Datum veldwerkplaats
21 maart 2023
Sprekers
 • Fons Mandigers, Kooikersvereniging
 • Sandra van Lochem, Kooikersvereniging
 • Désiré Karelse  Kooikersvereniging
 • Excursie Kooiker Leon Kelder Staatsbosbeheer
 • Dagvoorzitter Chris Kalden, voorzitter van de Kooikersvereniging.

Veldwerkplaats Eendenkooien en Kooibedrijf: hoe houden we ze in de lucht
Beheer en behoud voor de toekomst

Eendenkooien zijn typisch Nederlands. De kooien werden in voorgaande eeuwen aangelegd om wilde eenden te vangen voor consumptie. Tegenwoordig worden de kooien vooral gebruikt om eenden te ringen en onderzoek te doen. De eendenkooien hebben vanwege hun vaak afgelegen positie en ouderdom een belangrijke functie als toevluchtsoord voor flora en fauna. Voor het onderhoud van het kooibos, de vanginstallatie met rietschermen, de broedkorven en de kooiplas is specifieke kennis van de kooiker nodig. Helaas dreigt het aantal eendenkooien in Nederland terug te lopen. Door vergrijzing verdwijnt het ambacht van de kooiker en samen met hem, de kennis over het beheer. Natuurorganisaties en beheerders hebben een belangrijke rol bij de instandhouding van de eendenkooien en het kooibedrijf.

Tijdens deze Veldwerkplaats krijg je inzicht in de unieke waarde van de eendenkooien, en praktische kennis over behoud, herstelbeheer, kosten en inrichting van de kooien. Fons Mandigers en Sandra van Lochem van Natuurmonumenten en Désiré Karelse van uit de Kooikersvereniging vertellen je er alles over. Uiteraard gaan we, onder leiding van kooiker Leon Kelder van Staatsbosbeheer, ook het veld in om de Mulderskooi (anno 1616) te bekijken en wisselen we ervaringen uit over het beheer en herstel van andere eendenkooien. De dag wordt voorgezeten door Chris Kalden, voorzitter van de Kooikersvereniging.

International Tracking Symposium

Datum:
Eind datum:
Programma:

Na een succesvolle eerste editie van het International Tracking Symposium keert het evenement dit jaar terug! Op 18 & 19 februari delen ’s werelds beste diersporenexperts kun kennis via online lezingen. Tickets zijn vanaf nu te koop!

Kijk op de websiteFacebook of Instagram van organisator CyberTracker Europe voor meer informatie over het programma.

Districtsavond FLORON Zuid-Holland Zuid

Een gezellige avond met lezingen voor floristen uit de regio Zuid-Holland Zuid en alle andere geinteresseerde floristen.

Inloop vanaf 19 uur, programma begint om 19.30 uur.

Locatie is de Boshoek, Bospad 3, 3121 CL Schiedam
Er is plek voor ongeveer vijftig mensen, mochten zich meer dan vijftig mensen aanmelden, dan krijgen mensen uit de regio Zuid-Holland Zuid voorrang.

Het programma omvat:

 • Terugblik op 2022 in FLORON district ZHZ
 • Het efect van Bermbeheer op bermflora langs rijkswegen
  door Peter Jan Keizer
 • Planten om naar uit te kijken (tips voor herkenning)
  door Tim van de Vondervoort
 • Bijzondere vondsten in Zuid-Holland Zuid in 2022
  door Jaap Oosterom
 • Voorruitblik op 2023 in FLORON district ZHZ

Aanmelden

Woon je in Zuid-Holland Zuid en/of doe je mee aan activiteiten van FLORON ZHZ meld je dan aan via deze aanmeldlink.

Kom je ‘van verderweg’ gebruik dan deze aanmeldlink. Ik verwacht dat er genoeg plek is, maar als de avond overtekend raakt geven we voorrang aan bezoekers uit district Zuid-Holland Zuid. Je krijgt dan zo snel mogelijk een seintje.

Lezing: Tandjes en Tuitjes – wegwijs in de Duizendknoopfamilie

Woensdagavond 1 februari, 19:30 – 20:30 digitaal via Zoom

Een overzichtelijke familie met veel algemene soorten. Alleen heeft bijna iedere soort uit deze familie een look-a-like. In deze lezing maken we je wegwijs in de wondere wereld van Beklierde duizendknoop en Zwaluwtong.

Over de spreker: Willemien Troelstra is districtscoördinator van het FLORON district Zuid- Holland Zuid. Ze verzorgde eerder lezingen over het herkennen van schermbloemen en gele kruisbloemen.

Natuurcafé: Wat is biodiversiteit?

Wat verstaan we onder biodiversiteit

In een natuurcafé ontmoeten natuurliefhebbers elkaar om ervaringen uit te wisselen. Dit keer is het thema biodiversiteit

De toegang is gratis.

Lezing: De zeearend in Nederland

Martijn woont aan de oever van het Ketelmeer. Midden in zeearendengebied. Hij onderzoekt al decennia lang het wel en wee van deze machtige roofvogel in noordwest Europa. Daarover publiceerde hij begin 2020 een boek. Met als ondertitel: in 15 jaar naar 15 paar. Inmiddels zijn dit er al veel meer. Martijn is beroepsfotograaf en beschikt over spectaculaire beelden van zeearenden en andere roofvogels. Die laat hij ons graag zien en via de platen neemt hij ons mee in zijn lezing.

Lezing “Spechten – houtakkers van het bos”

Datum: 2 februari 2023
Door: Gerard Compiet

Hoewel spechten er een nogal verborgen leefwijze op na houden, hebben ze altijd tot de verbeelding gesproken. Zo komen ze bijv. veelvuldig voor in allerlei strips en tekenfilms. Hierin gaan ze vaak als doldrieste houthakkers te keer. In feite klopt dat ook. Want ga maar na. Sommige soorten slaan hun snavel met een snelheid van 25 km per uur tegen massief hout. Dit dan ook nog eens maar liefst 12.000 keer per dag. Alleen van het idee al zou je hoofdpijn krijgen.

Daarnaast is er aan spechten nog veel meer te beleven. Zaken die bij oppervlakkige waarneming vaak aan de aandacht ontsnappen.
Hoogste tijd om daar bij stil te staan tijdens een KNNV-lezing over deze interessante vogels. Gerard Compiet zal in woord en beeld aandacht besteden aan zaken die specifiek zijn voor spechten, nl. aan hun:
– lichaamsbouw
– sterk individualistische leefwijze
– communicatie (bijv. via roep- en klopgeluiden)
– manier van voortbewegen
– manier van voedsel vergaren en
– broedbiologie.

Voorts brengt de spreker alle inheemse soorten, die overigens alle vijf in de buurt voorkomen, voor het voetlicht.
Kortom, na deze presentatie zult u tijdens uw wandelingen meer plezier aan spechten beleven!

Deze lezing is kosteloos. Graag vooraf aanmelden.

Lezing over Spitsbergen en Groenland

Piet Veel vaart met het Haarlemse zeilschip de “Anne Margaretha” als gids en kok naar zowel zuidelijke (Antarctica, Patagonië en South Georgia) als noordelijke bestemmingen. Daarbij gaat dan om gebieden zoals Spitsbergen, IJsland en Groenland. Over het reizen in het noordelijk poolgebied, woest en verlaten maar vaak van een grootse schoonheid en met de bijbehorende bijzondere natuur gaat deze lezing. Daarbij gaat Piet ook in op de geschiedenis en cultuurhistorische aspecten. De avond begint om 20.00 uur en eindigt om 22.00 uur in ‘t Onderdak, J.P. Gouverneurlaan 40A, 2171 ER, Sassenheim. Toegang is gratis.

Graag van te voren opgeven bij [email protected].

Lezing: Padden helpen oversteken

Help de padden over zetten

Vraag een zoomcode aan via [email protected]

In deze zoom lezing laten we zien hoe we de padden helpen op de diverse locaties in Hoek van Holland, Maasluis, Maasland, Vlaardingen, Rotterdam (Noord), Den Hoorn, Delft, Delfgauw, Leidschenveen, Nootdorp en Ypenburg.

De volgende vragen worden beantwoord:
Waarom zetten we padden over?
Waarom en wanneer trekken de padden?
Hoe gaat het overzetten van de padden?
Wat wordt er van een paddenoverzetter verwacht?
Wat kan je nog meer doen om de padden te helpen?

Werkgroepenavond Epe-Heerde

Ook dit jaar openen we weer met de werkgroepenavond. De werkgroepen geven een korte presentatie. Er zal o.a. worden teruggekeken op het afgelopen jaar en er zullen  lopende projecten en monitoringsgegevens gepresenteerd worden. Het wordt een avond over de werkzaamheden van onze werkgroepen. Een goede gelegenheid om eens te zien wat er allemaal gebeurt binnen onze afdeling.

Vogelwerkgroep – door Peter Maas Geesteranus. Hij vertelt o.a. over de activiteiten op het Landgoed Vosbergen in Heerde in relatie tot de KNNV Epe-Heerde.

Zoogdierenwerkgroep – door Frans Bosch over braakballen pluizen, wintertellingen en zoldertellingen van vleermuizen en vleermuiskasten.

Insectenwerkgroep – presentatie door Gerard Plat.

Geologie en Landschap door Tjada Amsterdam, met een terugblik op 2022 en een filmpje over de landschapswandelingen in 2021 en 2022.

En tot slot een prachtige serie dia’s gemaakt door Hetty Verstraaten en Ger Breman van de plantenwerkgroep.

Margriet van Gelder contactpersoon van de werkgroep Mossen neemt diverse mossen mee. U kunt haar alles vragen over deze boeiende planten.