Oproep Duinwerkdagen Heemskerk

Werk mee voor behoud van ons mooie duingebied
Het duingebied staat continu onder druk. Als natuurbeheerder wil PWN het unieke leefgebied van veel bijzondere planten en dieren graag behouden. Hiervoor onderhouden we de natuur. En hierbij kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Op verschillende zaterdagen vanaf oktober tot halverwege maart (dus buiten het broedseizoen) organiseren wij duinwerkdagen. Op een duinwerkdag werk je samen met andere vrijwilligers onder de deskundige begeleiding van onze Natuuronderhoudsmedewerker en zorg je voor het behoud van de mooie natuur in het duin. Ook vertellen we meer over hoe wij de natuur in het duin beheren.

De werkzaamheden 
De werkzaamheden zijn erop gericht om de soortenrijkdom aan insecten en planten en vogels te vergroten, kenmerkende duinvegetatie meer ruimte te geven en de natuurwaarden van het duingebied in stand te houden. Hierbij kun je denken aan struiken verwijderen, bosranden snoeien, bomen zagen/uitsteken, stuifkuilen beheer en exoten verwijderen.

Gereedschap en soep 
De werkzaamheden beginnen om 10.00 uur en duren tot 15.00 uur. Hier valt een lunchpauze in van een half uur. Als jij zorgt voor warme kleding, stevig schoeisel en een eigen lunchpakket, dan zorgen wij voor koffie, thee, limonade en soep. Ons onderhoudsteam van de sector Natuur en Beleving zorgt ook voor voldoende gereedschap, werkhandschoenen en deskundige begeleiding.

Tip: Geef je op samen met je (klein)kinderen vanaf 8 jaar, buurman, buurvrouw, familie of collega’s. Het is niet alleen leerzaam, maar ook heel leuk om samen te werken aan de natuur.

Datum:  11 februari, 11 maart

Oproep Duinwerkdagen Bergen

Werk mee voor behoud van ons mooie duingebied
Het duingebied staat continu onder druk. Als natuurbeheerder wil PWN het unieke leefgebied van veel bijzondere planten en dieren graag behouden. Hiervoor onderhouden we de natuur. En hierbij kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Op verschillende zaterdagen vanaf oktober tot halverwege maart (dus buiten het broedseizoen) organiseren wij duinwerkdagen. Op een duinwerkdag werk je samen met andere vrijwilligers onder de deskundige begeleiding van onze Natuuronderhoudsmedewerker en zorg je voor het behoud van de mooie natuur in het duin. Ook vertellen we meer over hoe wij de natuur in het duin beheren.

De werkzaamheden 
De werkzaamheden zijn erop gericht om de soortenrijkdom aan insecten en planten en vogels te vergroten, kenmerkende duinvegetatie meer ruimte te geven en de natuurwaarden van het duingebied in stand te houden. Hierbij kun je denken aan struiken verwijderen, bosranden snoeien, bomen zagen/uitsteken, stuifkuilen beheer en exoten verwijderen.

Gereedschap en soep 
De werkzaamheden beginnen om 10.00 uur en duren tot 15.00 uur. Hier valt een lunchpauze in van een half uur. Als jij zorgt voor warme kleding, stevig schoeisel en een eigen lunchpakket, dan zorgen wij voor koffie, thee, limonade en soep. Ons onderhoudsteam van de sector Natuur en Beleving zorgt ook voor voldoende gereedschap, werkhandschoenen en deskundige begeleiding.

Tip: Geef je op samen met je (klein)kinderen vanaf 8 jaar, buurman, buurvrouw, familie of collega’s. Het is niet alleen leerzaam, maar ook heel leuk om samen te werken aan de natuur.

Data:  4 februari en 4 maart

Onderhoud aan de faunapassage in de Pollen

Op deze doordeweekse ochtend de handen uit de mouw bij de faunapassage aan de Oude Hoevenweg. Iedereen die een handje wil helpen bij de goede instandhouding van de, vooral voor amfibieën nuttige passage, is welkom.

Start: 09.00 uur op de parkeerplaats ingang Engbertsdijksvenen aan de Oude Hoevenweg.

Er wordt gewerkt tot 12.00 uur.

Voor gereedschap, koffie en thee wordt gezorgd. Meer informatie is te verkrijgen bij Herman Stevens (tel.:0652786351) of Gerrit Schepers (tel: 0651299105)Op onze website https://vriezenveen.knnv.nl/ kun je lezen of het doorgaat!

Landschapsbeheer Veenschap

Op deze doordeweekse ochtenden de handen uit de mouw in het Veenschap. Mede door onze inzet is in het Veenschap op steeds meer plaatsen weer heide te zien. Nu is het zaak deze zo veel mogelijk vrij van de berken en bramenopslag te houden.

Voor gereedschap, koffie en thee wordt gezorgd.

Meer informatie is te verkrijgen bij Herman Stevens (tel.:0652786351) of Gerrit Schepers (tel: 0651299105)

Uilenballen pluizen

Wist je dat er in een uilenbal een heel verhaal schuilt? Je ontdekt dat verhaal door de muizenschedeltjes en -kaakjes uit de ballen op naam te brengen. We gaan braakballen van Kerkuilen pluizen en helpen zo mee aan de kennis over de verspreiding van zoogdiersoorten in Noord-Holland. Nico Jonker houdt een inleiding en daarna gaan we onder zijn leiding aan de slag. Hij probeert braakballen van Elswout of Spaarnwoude mee te nemen. Iedereen is welkom van 20:00 tot circa 22:00 uur in het Vogelhospitaal, Vergierdeweg 292, 2026 BJ Haarlem. Parkeren kan op de grote parkeerplaats bij de sportvelden. Meenemen: een pincet, oude tandenborstel en loep. Dit is een activiteit voor leden van de Vogelwerkgroep, IVN en KNNV.

Watervogels midwintertelling

Al jaren lang tellen een aantal leden van de KNNV in de winter de watervogels in een aantal polders rond Woerden. Sinds een paar jaar hebben we dat uitgebreid met specifieke gebieden in en rond de stad en ook bij Montfoort. Daaraan nemen ook andere leden van de Vogelwerkgroep deel die gewoonlijk niet meetellen met de wintertellingen. Ook in januari gaan we op pad om al deze gebiedjes weer af te speuren.
Mocht je nieuwsgierig zijn hoe zo’n telling verloopt of heb je gewoon zin om een keer mee te doen, dan kun je je melden bij de Vogelwerkgroep: [email protected]

Korstmosseninventarisatie op landgoed De Paltz, naast de vliegbasis Soesterberg

In de voormalige zandgroeve zijn verschillende soorten Cladonia te vinden. Er staan ook veel vrijstaande bomen in de heide en schraal grasland. Verzamelen met de fiets om 10.00 uur op de parkeerplaats bij Slot Zeist (Zinzendorflaan). Het is 35 minuten fietsen naar de ingang van de Paltz aan de Verlengde Paltzerweg. Van daar vertrekken we dus iets na 10.30 uur te voet.

Mosseninventarisatie Nieuw Wulven

Dit bos bij Houten is nu zo’n 20 jaar oud. Er zijn verschillende boomsoorten geplant. Ook zijn er een paar populierenbossen die er al vanouds stonden en zich verder hebben ontwikkeld met inheemse boom- en struiksoorten. We gaan met name kijken naar epifyten. Eikenbossen van deze leeftijd kunnen bijvoorbeeld een rijke mosbegroeiing op de stammen hebben, die later, met het zuurder worden van de schors, weer verdwijnt. Essen staan bekend om hun epifyten, maar zijn er steeds slechter aan toe. Goede reden om gauw te gaan kijken. In de vier kilometerhokken zijn samen 65 soorten bekend.

Vertrek per fiets om 10.00 uur vanaf de parkeerplaats bij Slot Zeist en om 10.30 uur bij de ingang van het bos aan de kant van fort Vechten.

Mossen-inventarisatie Nimrodpark en Spanderswoud

Deze excursie bezoeken we hok 138-472, in Hilversum. Spanderswoud hebben we de afgelopen weken geïnventariseerd, nu bekijken we de villawijk met laanbomen e.d.. Neem een loep van 10x of 20x mee. Eerder afhaken mag natuurlijk ook, en als men nog zin heeft kunnen we ook langer doorgaan. Aanmelden moet bij het emailadres hiernaast.