Waarom is niet alle informatie gratis?

De verzameling, bewerking en ontsluiting van deze natuurdata is uniek in zijn soort. Daar komen veel verschillende werkzaamheden voor bij elkaar.

De inkomsten uit de abonnementen zijn nodig voor het technisch in de lucht houden van NatureToday.nl, voor de verdere inhoudelijke ontwikkeling van het platform op gebied van inhoud (meer soortgroepen, ecologische modellen) en functionaliteit (gebruiksgemak, toepassingsmogelijkheden), voor het voeren van de (eind)redactie en voor het aankopen van een deel van de natuurinformatie die we beschikbaar stellen.

Als Nature Today streven we ernaar om niet afhankelijk te zijn van subsidies. Die blijven daardoor zoveel mogelijk beschikbaar voor het beschermen en herstellen van natuur. Daarom hebben we gekozen voor een abonnementsstructuur waarbij we een (kleine) vergoeding per jaar vragen.

Mocht je onze missie verder willen steunen, kijk dan hier hoe je dat kan doen.